Custom designs

Article number
Order number
Wavelength Output Dimensions Class Price
QLD635-5-6(9x20)25
70115093
635nm
(rot)
5mWØ9mm 20mm215.02 EUR
PLD532-5-3(15x60)
70103762
532nm
(grün)
5mWØ15mm 60mm3R178.81 EUR
PLD635-4-3(12x34)
70103731
635nm
(rot)
4mWØ12mm 34mm3R83.44 EUR
PLD635-2.2-3(12x34)
70103724
635nm
(rot)
2.2mWØ12mm 34mm3R68.55 EUR
thumb_product_356106

DA658-20-5(20x95)

isolated Dot lasermodule, red, 658nm, 20mW, 5V DC, 20x95mm, class 3B

thumb_product_877

DD650-16-3(22x65)

isolated, dot lasermodule, red, 650nm, 16mW, 3V DC, 22x65mm, class 3B

thumb_product_354018

LD532-5-24(20x80)-F800

isolated Line lasermodule, green, 90°, 532nm, 5mW, 24V DC, 20x80mm, class 1

thumb_product_86596

DOE266-635-5-6(10x22)

DOE Laser Module 635nm, red, 5mW, DOE Solid Line PC - 8x1,2mm 5°, 5V DC, Ø10x...