thumb_product_86582

DOE253-635-5-6(10x22)

DOE Laser Module 635nm, red, 5mW, DOE 11 LINES - PC - 8x1,2mm 41°, 5V DC, Ø10...

thumb_product_724

MB670-3-5(16x45)

isolated, modulated dot lasermodule, red, 670nm, 3mW, 5V DC, 16x45mm, class 3...

thumb_product_358527

LH650-3-5(10x30)110-F2000

Line lasermodule, red, 110°, 650nm, 5mW, 3-5V DC, 10x30mm, class 1

thumb_product_356755

DD650-25-3-F(16x50)

focusable isolated Dot lasermodule, red, 650nm, 25mW, 3V DC, 16x50mm, class 3...