thumb_product_359121

MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250

line laser, red, 90°, 640nm, 30mW, 5V DC, 18x60mm, class 2M, uniform line dis...

thumb_product_40321

DH670-4-6(12x34)

isolated, lasermodule, red 670nm 4mW 4.5-6V DC Class 3R

thumb_product_85933

DOE243-532-5-3(16x90)-NT

DOE Laser Module 532nm, green, 5mW, DOE 17x17 Dots - PMMA - 8x1mm 7° with pow...

thumb_product_84116

DOE245-635-1-6(10x22)-F280

DOE Laser Module 635nm, red, 1mW, DOE CROSS - PC - 8x1,2mm 10°, 5V DC, Ø10x22...